MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się w budynkach dawnej elektrowni tramwajowej.
Po wojnie odbudowane zostały jedynie budynek administracyjny i kotłownia. Dzisiaj ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL.

Z Hotelu Colibra w 10 minut dojedziesz do Muzeum bezpośrednio autobusem nr 105
(Przystanek Muzeum Powstania Warszawskiego 51)

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Centrum Nauki Kopernik znajduje się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.
Ma ono na celu promowanie i popularyzację komunikacji naukowej.
Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody
poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń
na interaktywnych wystawach.
Dojazd z naszego Hotelu autobusem nr 105
(Przystanek biblioteka Uniwersytecka)