Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Hotel Colibra Grażyna Braksator – Mielcarz, ul. Wolska 191, 01-258 Warszawa, NIP 952-151-20-61, REGON 146948504  (dalej Hotel). Kontakt: colibra@colibra.com.pl
 2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania  monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.
 3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Hotel Informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 6. Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 8. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
  • Firmom księgowym współpracującym z Hotelem
  • Kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem
  • Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu,
  • Firmom kurierskim i pocztowym,
  • Biurom podróży.
 9. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.
 11. Anulacja rezerwacji do 2 dni roboczych przed terminem przyjazdu jest Bezkosztowa. W przypadku anulacji po tym czasie, pobierana jest opłaca za pierwszą dobę (nocleg bez śniadania).
 12. Rezygnacja z rezerwacji bezzwrotnej nie podlega zwrotom kosztów.
 13. Numery karty kredytowej klienta służą wyłącznie dla celów realizacji transakcji i rezerwacji.
 14. Oferty promocyjne kierując się następującymi zasadami:
  • 14a. Oferta Last Minute obejmuje rezerwacje które zostaną złożone dzień przed datą zameldowania.
  • 14b. Oferta Wczesna obejmuje rezerwacje które zostaną złożone minimum 30 dni przed datą zameldowania.
  • 14c. Oferta Bezzwrotna obejmuje rezerwacje które wymagają jej wczesnego opłacenia. Opłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji gościa z wyżej wymienionej rezerwacji.
  • 14d. Oferta Weekendowa obejmuje rezerwacje od Piątku do Niedzieli.
  • 14e. Hotel zastrzega sobie prawo do zmian w ofertach sprzedaży pokoi.