Parking (1 miejsce parkingowe)

Parking niestrzeżony, na terenie zamkniętym (monitorowany).

Opłata za 1 miejsca parkingowe znajdujące się w obszarze hotelu (teren przed hotelem), utwardzony kostką, ogrodzony płotem, oświetlony.

Cena

25 / Za dzień / Za pokój